Projekt UE

Projekt UE

DUŻYFORMAT – MAGDALENA DOROŻYŃSKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa DUŻYFORMAT – MAGDALENA DOROŻYŃSKA poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi druku dekoracyjnego”

Cel: umocnienie pozycji firmy DUŻYFORMAT – MAGDALENA DOROŻYŃSKA na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju usługi druku dekoracyjnego na powierzchniach płaskich. Wdrożona innowacja usługowa przełoży się na podniesienie potencjału innowacyjnego firmy i uatrakcyjnienie jej oferty.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu jest dywersyfikacja działalności firmy DUŻYFORMAT – MAGDALENA DOROŻYŃSKA poprzez wdrożenie znacząco ulepszonej usługi druku dekoracyjnego na powierzchniach płaskich, stanowiącej nowość na rynku polskim. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługę druku dekoracyjnego na szerokiej gamie materiałów.

Wdrożenie ww. usługi stworzy Wnioskodawcy możliwość kompleksowego wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferowania im usługi spersonalizowanej o szerokim spectrum możliwości wzorniczych dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom zadrukowywania płaskich przedmiotów.

Innowacyjność planowanej do wdrożenia usługi będzie polegać na możliwości wykonania niedrogich wydruków personalizowanych projektów graficznych na dowolnej powierzchni mało lub wielkoformatowej, w bardzo szerokim spektrum zastosowania, w tym na przedmiotach będących elementem dekoracyjnym pomieszczeń.

Zakres projektu obejmuje zakup drukarki cyfrowej UV i plotera stołowego oraz koszty pośrednie. Zakupione środki trwałe umożliwią firmie rozpoczęcie świadczenia innowacyjnej znacząco ulepszonej usługi. Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo

3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.

4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 154 400,00 zł

5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28): 1 Przedsiębiorstwo

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.

2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC

3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług – 600 000 zł (2023 r.)

Wartość projektu: 729 869,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 597 688,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 499 906,24 zł

projekt UE